Geometria

Summary
269 slides
40 tests
131 images
19 videos, films
21 video 3D
Published: 11.05.2021
Fulfillment condition
View all slides

1. Alapfogalmak
2. Helyzetjelentés
3. Térelemek hajlásszöge
4. Közel s távol
5. Mértani helyek
6. Vektorok
7. Síktranszformációk
8. Eltolás
9. Tükrözés
10. Hasonlóság
11. A sík mint tükör
12. Forgatás pont körül
13. Forgatás térben
14. Pitagorasz tétele
15. Thalész tétele
16. (Három)szögek tételei
17. Trigonometria
18. Szinusz-, koszinusztétel
19. Négyszögek
20. Kívül & belül
21. A sokszögek
22. Poliéderek
23. Hasábok
24. Egyenes & ferde
25. Négyszög alapokon
26. Oszloptól a kockáig
27. Gúla
28. Csonka gúla
29. Kör
30. Mit rejt a kör?
31. Szögek a körben
32. Gömb
33. A Föld is gömb?
34. Henger, körhenger
35. Kúpok
36. Forgáskúpok
37. A forgáskúp metszetei
38. Megpörgetve
39. Egymásba írt testek
40. Test a testben

Thank you for rating!

If you'd like to give text evaluation, please enter your comment here:

Training materials

sort by:
Sorry, no match.